معرفی

دکتر محمد کریم اسماعیلی

دکتر محمد کریم اسماعیلی در سال 1370 شمسی از دانشگاه تهران دوره پزشکی عمومی را به پایان رسانده ودوره تخصصی چشم پزشکی را در سالهای 1373تا  1377خورشیدی در دانشگاه علوم پزشکی ایران گذرانده در سالهای 1379  و  1380 دوره فوق تخصصی قرنیه  را در دانشگاه علوم پزشکی ایران گذرانده و سپس در بیمارستان مورفیلد لندن دوره تکمیلی  و بخصوص در مورد جراحی لیزیک و  آب مروارید و پیوند قرنیه دیده و از سال 1382 در تهران به طبابت مشغول  میباشد وی یکی از زبردستان در جراحی اب مروارید بوده و بطوری که در کمتر  از 10 دقیقه و بدون نیاز به بیهوشی و یا تزریق  و فقط با قطره  بیحسی جراحی را انجام می دهد.
وی تاکنون بیش از 25000 مورد جراحی اب مروارید(فیکو) بدون نیاز به بیهوشی و تزریق و بخیه و بیش از 5000 مورد عمل جراحی عیوب انکساری(لیزیک - فمتولیزیک - لازک و PRK) انجام داده است.

نتایج جراحی لیزیک و لازک توسط وی بسیار عالی بوده و کثرت بیمارانی که توسط وی بی نیاز از عینک شده اند موید این تبحر میباشد.