لیزیک - خطرات و عوارض لیزیک - دکتر اسماعیلی

لیزیک LASIK مخفف (Laser Assisted in situ Keratomileusis) به معنی استفاده از لیزر با طول موج بسیار پائین برای درمان عیوب انکساری قرنیه می باشد.

در عمل لیزیک دوره بهبودی بیمار کوتاه بوده و این عمل در بیمارانی که نزدیک بینی، دوربینی و یا آستیگماتیسم دارند بسیار موثر می باشد. از مهمترین مزایای این روش کاهش وابستگی فرد به عینک و لنز تماسی است.

جهت اطلاع: کلمه لیزر  LASER مخفف کلمات Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation است. در واقع لیزر منبع نوری است که فقط با یک طول موج بی نهایت خالص  تولید می شود.

پیشنهاد می کنیم قبل از تصمیم به عمل جراحی لیزیک حتما مقاله "این افراد هرگز عمل لیزیک انجام ندهند" را مطالعه نمائید.