کدام عینک آفتابی مناسب شماست

آنچه می خواهید درباره عینک آفتابی و عمل های زیبایی چشم بدانید، از دکتر محمد کریم اسماعیلی (جراح و فوق تخصص قرنیه)

عینک آفتابی 

روزنامه ایران-10 خرداد- (مقاله کدام عینک آفتابی مناسب شماست؟)