تغيير رنگ چشم‌ها با ليزر

تغيير رنگ چشم‌ها با ليزر

 

قسمت رنگي چشم انسان كه عنبيه نام دارد در نواحي جغرافياي متفاوت مي‌باشد در آسيايي‌ها رنگ قهوه‌اي غالب بوده و در اروپا رنگ سبز و آبي و .... 

عنبيه انسان فقط يك نوع رنگدانه بنام ملانين دارد كه به رنگ قهوه‌اي مي‌باشد. و چشم انسان فاقد رنگدانه آبي، سبز و ... مي‌باشد.

اگر ميزان رنگدانه ملانين در لايه‌هاي سطحي عنبيه كاهش يابد برخورد نور با آن، سبب تغيير طول موج نور شده و به رنگهاي آبي و سبز و غيره، ديده مي‌شود مانند ديدن آسمان آبي كه بدليل تفرق نور مي‌باشد.

اگر ملانين در لاية قدامي عنبيه كم باشد به رنگ آبي و اگر ميزان ملانين بيشتر باشد به رنگ سبز ديده مي شود. رنگ غالب كه در اكثر آسيايي‌ها ديده مي‌شود رنگ قهوه‌اي مي باشد كه ميزان ملانين عنبيه زياد مي‌باشد.
براساس اين تئوري، در سالهاي اخير با استفاده از دستگاه ليزر مخصوص، سلولهاي حاوي ملانين عنبيه را هدف قرار داده و آنها را از بين مي‌برند و با كاهش ميزان ملانين عنبيه رنگ چشم‌ها را از قهوه‌اي به سبز يا آبي تغيير مي‌دهند.
نام اين تكنيك Neweyes مي باشد و اولين ليزر در تغيير رنگ چشم مي‌باشد. طول مدت تابش ليزر حدود 20 ثانيه مي باشد و بدون درد و عارضه و بدون نياز به بستري و ... مي‌باشد.
ابداع كننده اين روش معتقدند كه اين ليزر در %100 موارد ملانين را از لاية قدامي عنبيه برداشته مي‌شود و سبب تغيير رنگ عنبيه از قهوه‌اي به سبز يا آبي مي شود.
با اين روش رنگ چشم‌ها بطور غير قابل برگشت و مادام‌العمر است. در مطالعات انجام شده اين ليزر موفق بوده و عارضه‌ جدي نداشته و تنها مسئله غير قابل بازگشت بودن آن مي‌باشد يعني اگر فردي با چشم قهوه‌اي با اين ليزر چشم وي سبز يا آبي شد و پشيمان شد مجدداً نمي‌تواند به رنگ قهوه‌اي برگردد.