بهای گزاف برق چشم!

بهای گزاف برق چشم!

 به عنوان یک فرد که حافظ سلامت جسم و روح خود هستید، برای داشنن چشمهای جذاب و زیبا تا چه میزان حاضرید هزینه پرداخت کنید، دکتر مجمد اسماعیلی در این مقاله به آسیب هایی که بعضا برای زیباترشدن چشم انجام می دهیم، پرداخته است. تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

بهای گزاف برق چشم - (دکتر محمد کریم اسماعیلی جراح و فوق تخصص قرنیه)

بهای گزاف برق چشم! | دکتر اسماعیلی

روزنامه ایران 10 خرداد 1394