مقالات جدید دکتر اسماعیلی در روزنامه ایران

مقالات جدید دکتر اسماعیلی در روزنامه ایران

 توجه به سلامت چشم بسیار مهم است. اگر ساعات طولانی در طول شبانه روز مشغول کار با کامپیوتر هستید، اگر شغلی مرتبط با کامپیوتر یا موبایل دارید، تا آخر این مقاله با ما همراه باشید. توصیه های بهداشتی برای کاربران کامپیوتر

مقالات جدید دکتر اسماعیلی در روزنامه ایران

به مانیتور خیره نشوید - شنبه 21 فروردین 1395

مقالات جدید دکتر اسماعیلی در روزنامه ایران

توصیه های بهداشتی برای کاربران کامپیوتر - سه شنبه 14 اردیبهشت 1395