روش جدید پیوند قرنیه - شرایط پیوند قرنیه- دکتر اسماعیلی

روش جدید پیوند قرنیه - شرایط پیوند قرنیه

عمل پیوند قرنیه یکی از پیوندهایی می باشد که درصد موفقیت بالایی دارد. این جراحی به روش هایی مختلفی انجام می شود و مثل تمام جراحی ها که با گذشت زمان، روش های جدیدی ارائه می شود، روش جدید پیوند قرنیه نیز امروزه انجام می شود و تنها پزشک شما است که روش جراحی را مشخص می کند.

روش جدید پیوند قرنیه

پیوند قرنیه یا کراتوپلاستی به چند روش انجام می شود. روش جدید پیوند قرنیه اندوتلیوم، روش DMEK می باشد. کراتوپلاستی به صورت کلی به روش ها زیر انجام می شود:

1 - پیوند قرنیه نفوذی یا PK: در این روش کل ضخامت قرنیه بیمار برداشته شده و با تمام لایه های قرنیه سالم فرد دهنده تعویض می شود.

2 - پیوند قرنیه لایه ای: در این روش فقط لایه های آسیب دیده برداشته می شود و لایه های سالم قرنیه سر جای خود می مانند.

3 - پیوند قرنیه مصنوعی یا کراتوپروستزیس: این روش در افرادی که پیوند قرنیه چند بار پس زده شده و یا چشم شرایط مناسبی برای نگهداری پیوند قرنیه ندارد انجام می شود.

4 - پیوند با سلول های بنیادین: در این روش از سلول های بنیادی خود فرد، بستگان درجه 1 و یا حتی افرادی که نسبتی با فرد ندارند استفاده نمود. گاهی این روش با توجه به شرایط قرنیه فرد و صلاحدید پزشک، همراه روش های دیگر پیوند انجام می شود.

پیوند قرنیه لایه ای خود شامل روش های زیر می باشد:

A- روش ALTK: در این روش، منحصرا لایه سطحی قرنیه دچار آسیب شده است و فقط همین لایه برداشته و با همین لایه قرنیه سالم تعویض می شود.

B - روش DALK: در این روش لایه های سطحی قرنیه آسیب دیده برش داده شده و با همان لایه ها عوض می شود.

 C - روش DSAEK: در این روش لایه مشکل دار، لایه اندوتلیال یا لایه داخلی چشم می باشد. در این روش لایه های سالم که لایه سطحی و لایه بین لایه داخلی و سطحی است، در چشم باقی می ماند و فقط لایه مشکل دار با همین لایه در چشم سالم عوض می شود.

D - روش DMEK: روش جدید پیوند قرنیه در این گروه می باشد. در این روش منحصرا غشای اندوتلیال آسیب دیده است و غشای بسیار نازکی از قرنیه پیوند زده می شود. این روش نیاز به تبحر زیادی دارد و پیچیده تر از دیگر روش ها می باشد.

روش جدید پیوند قرنیه - شرایط پیوند قرنیه- دکتر اسماعیلی

نمای شماتیک بعضی از روش های جراحی پیوند قرنیه مختلف در یک قاب

مزایای روش جدید پیوند قرنیه

کم تر بودن تعداد بخیه ها و هم چنین کم شدن عوارض: با توجه به این که به دلیل محل قرار گیری لایه پیوندی و ظریف بودن آن، گاهی حتی نیاز به بخیه نیست یا اگر باشد کمتر از دیگر روش ها می باشد که این باعث می شود که عوارض ناشی از بخیه ها نظیر آستیگماتیسم و شل شدن بخیه ها کم تر باشد. حتما به این نکته توجه کنید که عمل پیوند قرنیه، عمل میکروسکوپی و ظریفی می باشد و پزشک برای عوارض کمتر بعد از عمل، بخیه ها را به صورت یک شکل، همسان و متقارن می زند.

کم ترین میزان از بافت بیگانه و کم خطرتر برای پس زدن: در این روش چون لایه پیوندی خیلی ظریف و نازک می باشد، در نتیجه تعداد سلول های کم تری وارد بدن فرد میزبان پیوند می شود و احتمال مواجهه با سلول های ایمنی کم تر، در نتیجه احتمال این که قرنیه پس زده شود، کم تر می باشد.

روش جدید پیوند قرنیه - شرایط پیوند قرنیه- دکتر اسماعیلی

درصد موفقیت پیوند قرنیه

طبق آمارهای منتشر شده در دنیا، پیوند قرنیه بالاترین درصد موفقیت را در بین پیوند دیگر اعضا و بافت های بدن را دارا می باشد. با توجه به این که قرنیه فاقد عروق خونی می باشد، در نتیجه کم ترین احتمال پس زده شدن را دارد. هم چنین مواردی که در موفقیت پیوند شما نقش دارند؛ تبحر و به روز بودن جراح چشم، انتخاب محل مناسب برای جراحی، رعایت مراقبت های بعد از عمل و آموزش و شناخت علائم پس زدن قرنیه و مراجعه سریع به پزشک پس از رویت علائم و هم چنین مصرف به موقع داروهای تجویز شده می باشد.

توجه داشته باشید قرنیه پیوند شده، مانند هر عضو دیگری از بدن که پیوند زده میشود، همیشه احتمال دارد که پس زده شود، حتی اگر سال های زیادی از پیوند گذشته باشد. پس فرد گیرنده پیوند همیشه باید به علائم هشداردهنده توجه کرده و به موقع اقدام نماید.

قیمت پیوند قرنیه چشم

همان طور که قبلا هم اشاره شد، چندین روش برای پیوند وجود دارد. باتوجه به روش پیوند قرنیه، شهر و منطقه و هم چنین خصوصی یا دولتی بودن جایی که قرار است در آن جا عمل پیوند قرنیه انجام شود، هزینه جراحی مشخص می شود.