قیمت جراحی برداشتن عینک( لیزیک-لازک-پی آر کی-فمتولیزیک) - دکتر اسماعیلی

قیمت جراحی برداشتن عینک( لیزیک-لازک-پی آر کی-فمتولیزیک)

قیمت جراحی برداشتن عینک( لیزیک-  لازک-PRK-فمتولیزیک) که امروزه یکی از رایج ترین جراحی های چشم محسوب می شود، به عوامل متعددی بستگی دارد. در این مقاله به معرفی چندین عوامل که در هزینه جراحی لیزیک می تواند تاثیرگذار باشد، می پردازیم.

 هزینه عمل لیزیک چشم

قیمت جراحی برداشتن عینک به عوامل مختلفی شامل مکان جراحی، نوع عمل جراحی، نوع و مدل دستگاه لیزر ،اجرت جراح و... بستگی دارد.


۱) مکان جراحی:بیمارستان ها وکلینیک ها  سالیانه توسط وزارت بهداشت از نظر کیفیت خدمات درمانی و امکانات درمانی رتبه بندی میشوندو هزینه جراحی در مراکز با رتبه بالاتر گرانتر است.


۲)میزان نمره چشم تاثیری در قیمت جراحی ندارد.


۳)نوع دستگاه لیزر : در مراکزی که از دستگاه لیزر مدرن تری استفاده میکنند هزینه بالاتری مطالبه میکنند زیرا هزینه نگهداری و سرویس این دستگاه ها  بالاتر است . در بیمارستان نگاه و کلینیک مرکزی شهر  بالیزر allegretto Ex500که یکی از مدرن ترین و جدیدترین دستگاه های لیزر میباشد، جراحی  انجام میشود.

۴) نوع عمل جراحی لازک و PRK:


در جراحی لازک وPRK از الکل رقیق شده برای برداشتن لایه سطحی قرنیه و فقط از دستگاه لیزر اگزایمر  برای برداشتن بافت استرومای قرنیه و اصلاح نمره چشم استفاده میشود.


در فمتو لیزیک از لیزر فمتو سکند برای برداشتن لایه سطحی(فلپ)و از لیزر اگزایمر برای اصلاح نمره چشم استفاده میشود. بنابر این هزینه جراحی فمتولیزیک از PRK و لازک بالا تر است.


در اسمایل از لیزر فمتو سکند خاصی جهت برداشتن لایه میانی قرنیه و اصلاح نمره چشم استفاده میشود.

نکته قابل توجه این است که نتایج بینایی در ۳ ماه بعد از جراحی در این روشها یکسان است و در همه این روشها در ۹۹٪ بیماران بعد از ۳ ماه نمره چشم کاملا اصلاح شده و بیمار نیازی به عینک نخواهد داشت وبیماران بهتر است که انتخاب نوع عمل را به جراح بسپارندو جراح بر اساس وضعیت  قرنیه و نمره عینک و ... نوع جراحی را مشخص میکند.


هزینه جراحی لازک و PRK حدود ۵ تا ۵/۵ میلیون و با دستگاه اگزایمر Allegretto Ex500 انجام میشودو هزینه فمتولیزک حدود ۸-۸/۵ میلیون وبا استفاده از دستگاه مدرن فمتوسکندLDV ولیزر اگزایمر Allegretto Ex500 انجام میشود.